ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΝΕΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ (Ν.3299/2004)
Απλοί Χρήστες
Δημιουργία νέας αίτησης
Επιλέξτε εδώ για δημιουργία νέας αίτησης.

Μετά από την καταχώρηση βασικών στοιχείων της εταιρείας θα σας αποσταλεί email με τον κωδικό της καταχώρησης.

Μπορείτε να επανέλθετε αργότερα και να τροποποιήσετε την αίτηση χρησιμοποιώντας το email σας και τον κωδικό.

Τα φύλλα βαθμολογίας που δημιουργούνται, παραμένουν διαθέσιμα στο σύστημα 30 ημέρες μετά την ημερομηνία της τελευταίας επεξεργασίας τους. Εάν στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν κληθούν από το χρήστη για επεξεργασία ή δεν υποβληθούν (ηλεκτρονικά) διαγράφονται αυτόματα.
Επεξεργασία υπάρχουσας αίτησης
Συμπληρώστε το email που χρησιμοποιήστατε για την καταχώρηση της αίτησης και τον κωδικό που λάβατε, για να τροποποιήσετε την αίτηση.
email:
κωδικός:
Υπενθύμιση κωδικού αίτησης
Σε περίπτωση που ξεχάσατε τον κωδικό κάποιας αίτησης, συμπληρώστε το email σας και πατήστε συνέχεια για να σας αποσταλεί εκ νέου.
email:
Χρήστες με κωδικό
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η περιοχή αυτή αφορά μόνο Στελέχη Υπηρεσιών!
Εισαγωγή στο σύστημα
Συμπληρώστε το user name και το password που σας έχει δοθεί από την υπηρεσία για να την εισαγωγή σας στο σύστημα.
Όνομα χρήστη:
Κωδικός χρήστη:
Υπενθύμιση κωδικού χρήστη
Σε περίπτωση που ξεχάσατε το username ή το password, συμπληρώστε το email με το οποίο καταχωρηθήκατε στο σύστημα και πατήστε συνέχεια για να σας αποσταλούν εκ νέου.
email:
Αίτηση νέου κωδικού
Για αίτηση νέου κωδικού, κατεβάστε το έντυπο αίτησης και τις οδηγίες υποβολής κάνωντας κλικ εδώ.
Για ερωτήματα σε θέματα που αφορούν την «ουσία» των καταχαρούμενων στοιχείων κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου και της σχετικής Κανονιστικής Απόφασης καλέστε τα τηλέφωνα 210-33.32.267, 210-33.32.255, 210-33.32.254

Για ερωτήματα σε τεχνικά θέματα λειτουργίας της εφαρμογής καλέστε το τηλέφωνο 210-74.99.156

Κατεβάστε το συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής σε μορφή word: download manual download

Εγκύκλιος Εφαρμογής - Πληροφ. Σύστημα Βαθμολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων Ν.3299/2004: download manual download